Nhập thông tin tìm kiếm hóa đơn điện tử

Nhập số phiếu thu/Mã nhận HĐ (*)
0
Mã Kiểm tra: (*)
Hướng dẫn tra cứu hóa đơn:
  1. Để tra cứu nhanh 1 hóa đơn bất kỳ (Sử dụng chung cho tất cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp)
    - Bước 1: Nhập số Phiếu thu hoặc Mã tra cứu (Bên dưới hóa đơn) vào ô tương ứng.
    - Bước 2: Nhập Mã kiểm tra của ô kế bên vào chỗ trống
    - Bước 3: Nhấp vào nút Tìm hóa đơn
  2. Tra cứu, xem, tải về lưu trữ các hóa đơn đối với các doanh nghiệp, quý khách vui lòng chọn mục Đăng nhập và thực hiện theo hướng dẫn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
Địa chỉ: 2BIS Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 028.38412656 - Fax: 028.38418524

© 2016 Giải pháp Hóa đơn điện tử phát triển bởi Thái Sơn